Kontakti

Direktorica Mitinga
Ivana Brkljačić
e-mail: [email protected]
tel: +385 1 6447 737

Menadžer Mitinga
Daniel Wessfeldt
e-mail: [email protected]
mobile: +46 70 4104 606

Marketing, protokol i ulaznice
Jana Radeljak
e-mail: [email protected]
tel: +385 1 6447 736

Voditelj Press službe
e-mail: [email protected]
tel: +385 1 6447 736

prijava za volontere