Direktorica Mitinga
Ivana Brkljačić
e-mail: [email protected]
phone: +385 1 644 9314

Menadžer Mitinga
Daniel Wessfeldt
e-mail: [email protected]
Stina Funke 
e-mail: [email protected]

Voditeljica ureda mitinga i službe za logistiku
Lovorka Vučković
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
phone: +385 1 644 9314

Voditelj službe za ulaznice
Lovro Radeljak
e-mail: [email protected]
phone: +385 1 5563 090

Voditeljica službe za protokol
Anita Šikić
e-mail: [email protected]
phone: +385 1 5563 090

Voditelj Press službe
e-mail: [email protected]
phone: +385 1 5563 091

Voditeljica službe za Marketing
Marija Pavelić
e-mail: [email protected]
phone: +385 1 644 9314

Voditelj stadiona
Tomislav Letina
e-mail: [email protected]
phone: +385 1 644 9314

Voditelj Erste Plave lige
Srećko Opašić
e-mail: [email protected]
phone: +385 1 644 9314