Direktorica Mitinga
Ivana Brkljačić
e-mail: ivana@prosport.hr
phone: +385 1 644 9314

Menadžer Mitinga
Daniel Wessfeldt
e-mail: daniel.wessfeldt@jrssm.com
Stina Funke 
e-mail: stina.funke@jrssm.com

Voditeljica ureda mitinga i službe za logistiku
Lovorka Vučković
e-mail: office@zagreb-meeting.com
e-mail: logistika@zagreb-meeting.com
phone: +385 1 644 9314

Voditelj službe za ulaznice
Lovro Radeljak
e-mail: ulaznice@zagreb-meeting.com
phone: +385 1 5563 090

Voditeljica službe za protokol
Anita Šikić
e-mail: protokol@zagreb-meeting.com
phone: +385 1 5563 090

Voditelj Press službe
e-mail: press@zagreb-meeting.com
phone: +385 1 5563 091

Voditeljica službe za Marketing
Marija Pavelić
e-mail: marketing@zagreb-meeting.com
phone: +385 1 644 9314

Voditelj stadiona
Tomislav Letina
e-mail: stadion@zagreb-meeting.com
phone: +385 1 644 9314

Voditelj Erste Plave lige
Srećko Opašić
e-mail: info@ersteplavaliga.com
phone: +385 1 644 9314